La nostra experiència

Disposem d’un equip de mecànics amb una llarga experiència en reparacions de tota classe de mecàniques multimarca, realitzant formació de forma contínua, adapta’n-se a les noves tecnologies que cada dia s’incorporen a l’automòbil.